You are here

NI LabVIEW FPGA

National Instruments FPGA

NI LabVIEW FPGA Module bruker LabVIEW embedded teknologi og utvider mulighetene i det grafiske utviklingsmiljøet LabVIEW til å programmere FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) for NI rekonfigurerbar I/O (RIO) hardware.

 

LabVIEW er spesielt godt egnet til FPGA-programmering siden det tydelig representerer parallellitet og dataflyt. Med "LabVIEW FPGA Module" kan du lage spesialtilpasset hardware for måling og styring uten å måtte bruke lavnivå tekstbasert programmering eller designe kretskort.

Du kan bruke det til spesialtilpasset timing og trigging, rask regulering/kontroll, som grensesnitt til digitale protokoller, DSP (digital signal prosessering), og mange andre applikasjoner som krever pålitelighet i og en meget høy determinisme.

LabVIEW FPGA hardware

NI CompactRIO

NI Single-Board RIO

NI FlexRIO

NI R-serie intelligent DAQ

NI Compact Vision System

 

Beslektet NI sofware

LabVIEW Real-Time Module

LabVIEW Statechart Module

LabVIEW PID & Fuzzy Logic Toolkit

NI Digital Filter Design Toolkit til LabVIEW

NI SoftMotion Module til LabVIEW

 

Annen relevant informasjon

 

 Mer informasjon på engelsk: ni.com/fpga