You are here

Modulære instrumenter

 

NI modulære instrumenter er byggesteinene i kompakte allsidige automatiserte testsystemer. Med modulære instrumenter så kan man velge blant et bredt spekter av signalgeneratorer, scope, RF instrumenter, effektmeter, og svitsjer. Disse instrumentene kan deretter konfigureres i software for å møte de spesifikke måleoppgavene.

Siden disse instrumentene er modulære og softwaredefinerte, så kan de hurtig byttes ut og brukes til andre oppgaver etter hvert som mye behov gjør seg gjeldende. I tillegg gir NI modulære instrumenter løsninger som egner seg til automatiserte tester. Instrumentene utnytter standard PC-teknologi for avansert timing og synkronisering samt med stor båndbredde for dataoverføring. Alternativer er tilgjenglig for mange forskjellige plattformer, bl.a. PXI, PXI Express, PCI, PCI Express, og USB.

Lær om NI modulære instrumenter

 

digwavform

Oscilloskop (Høyhastighets digitizere)

Høyhastighets digitizere og oscilloskop med sampling opp til 12.5 GS/s, båndbredde til 1 GHz, 8 til 24-bit oppløsning, og inntil 8 kanaler for PCI, PXI, PXI Express, og USB.

Lær

sigcon

Signalgeneratorer

Funksjons og arbitrære kurveformsgeneratorer med 12 og 16-bit oppløsning ved loggefrekvenser på inntil 400 MS/s for PCI og PXI.
Lær

pxie6545

Høyhastighets digital I/O og logikk analysatorer

Digitale kurveformsgeneratorer/analysatorer med klokkefrekvenser opp til 200 MHz, dataoverføringsrater opp til 400 MB/s, og fleksible single-ended og differensielle spenningsnivåer for PCI, PCI Express, PXI Express og PXI.
Lær

flexRIO

NI FlexRIO custom instrumenter (8)

Høyytelses rekonfigurerbar FPGA for signalbehandling med forskjellige typer I/O.
Lær

 

 

multi_rf_testsys

RF- og høyfrekvente enheter

Vektorbasert signalinnsamling, generering og analyse, opp til 14 GHz med 350 MHz sanntids båndbredde.
Lær

 

 

DMM

Digitale multimetre (DMM og LCR meter)

5½, 6½, og 7½-digit DMM med 10 til 26-bit oppløsning og opp til 1.8 MS/s loggehastigheter for PCI, PCI Express, PXI og USB.
Lær

smu

Programmerbare strømforsyninger og Source Measure Units (SMU)

Programmerbare DC forsyninger med 24-bit programmering og avlesning, og SMUer med firekvadrants utganger med ned til 1nA måleoppløsning.
Lær

usb-9233

Dynamicsk signalinnsamling, generering og analyse

24-bit oppløsning for innsamling og generering til lyd og vibrasjon.
Lær

pxie_switches

Switcher

Switchløsninger med høy kvalitet, som inkluderer universalreleer, multipleksere, og matriser for PXI og SCXI.
Lær

videoMUX

Videoinnsamling, generering og analyse

Fleksibel videoanalyse og genereringsløsninger for et bredt spekter av analoge og digitale videoformater.

Lær