You are here

Kundeløsninger

National Instruments customer solutions

 

Hver dag finner våre kunder nye og spennende måter å bruke NI produkter på. Til noen av disse bruksområdene har kundene selv laget en brukerløsning. Vi kan dermed gi noen eksempler på hvordan kunder utnytter kraften i grafisk systemdesign til å foreta innovasjon i omtrent hver eneste industri, og med mange forskjellige applikasjoner.

I disse eksemplene, som vi har mottatt fra kunder, kan man finne ut hvordan andre har dratt nytte av software som er enkelt å integrere, f.eks. LabVIEW sammen med modulær måle- og styringshardware.

 Liste med norske kundeløsninger på engelsk

 

Se nærmere på løsninger fra andre steder i verden

ni.com/solutions finner du mer enn 1000 brukerløsninger fra NI kunder over hele verden. Du kan også sortere etter industri, applikasjonstype, produkt, språk og/eller land. 

 

Ønsker du å dele en suksesshistorie der du har brukt NI produkter med andre? 

 Last ned informasjon om forfatting av tekniske brukerløsninger

 Last ned informasjon om forfatting av undervisningsrettete brukerløsninger