You are here

Webseminarserie om smartnett

 

smart grid

 

Den eksponensielle veksten i embedded databehandling, sensor- og signalprosessering, i tillegg til høyeffektiv kraftelektronikk, er i ferd med å endre måten vi produserer, overfører og forbruker energi på. Teknologien som benyttes til å styre og instrumentere energisystemer går fra en analog til en digital verden.

Ble med på denne webseminarserien og lær hvordan digitalisering av energiteknologier påvirker energiindustrien og hvordan National Instruments investerer i utvikling for å levere en omfattende verktøykjede og plattform som sikrer en vellykket fremtid for energi.  Se også  hvordan bedrifter utvikler sine digitale embedded energisystemer ved hjelp av verktøy og teknologi tilgjengelig i dag.

smart

 

 

 

 

 

 

 

 

Den digitale energirevolusjonen: Endringer i måten energi produseres, overføres og forbrukes

Hva kan forbedres med embedded systemdesign for smarte nett? Hva er de største barrierene som hindrer produktivitet og øker utviklingskostnader og risiko? Dette er spørsmål ledere i National Instruments har spurt utviklere av energiteknologi over hele verden. Delta på dette webseminaret og bli med i diskusjonen, og se hvordan NI arbeider for å eliminere de største flaskehalsene og utfordringer i utviklingsprosessen. Lær hvordan du kan ta i bruk disse nye verktøyene og teknologiene fra NI, slik at du takler utfordringene direkte.
Foredragsholdere:
Dr. James Truchard - President, CEO og co-founder National Instruments
Brian MacCleery – Principal Product Manager for Clean Energy, NI
Owen Golden – VP, Global Energy Segment, NI

electr power

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart vedlikehold og styring av kraftproduksjon

Med mer kraft generert fra fornybar energi, beveger smartnettet seg fra å være et enveissystem der kraften kommer fra sentrale generatorer, til et system bygget opp av flere energikilder og ressurser. For å takle disse endringene, tenker utstyrs- og operatørselskaper på nytt om hvordan de skal håndtere sine nettverk. Samtidig er det en etterspørsel etter å få ut mer fra eksisterende anlegg, noe som utfordrer eiere av konvensjonelle kraftanlegg til å finne ut hvordan de skal legge inn intelligens i sin eksisterende infrastruktur.

Delta på webseminaret og lær mer om strategier for å takle dagens begrensninger i kraftdistribusjon ved bruk av formidling og begrensning, framfor kostbare oppgraderinger. Hør hvordan all programmerbar SoC-teknologi løser både høyhastighets styring og sikker administrasjon av fornybare energikilder som distribueres i smartnettet.

Foredragsholdere:
Bob Leigh, P.Eng – CEO, Prolucid LocalGrid Technologies Inc.
Kamalina Srikant – Marketing Development Manager, Asset Monitoring Systems, NI
Yvonne Lin – Industrial Marketing Manager, Xilinx

Last ned på engelsk


104x82

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernisere transmisjon og distribusjon med intelligent elektronisk utstyr

Ved å bruke rekonfigurerbare, intelligente utviklingsverktøy, skaper bedrifter over hele verden kundespesifiserte embedded-systemer som adresserer spesifikke behov i det moderne smartnettet.

En viktig teknologitilrettelegger er muligheten til å lage synkroniserte strømkvalitets- og phasor-målinger over WAN, for å få utvidet kontroll over situasjonen i nettet. Evolusjonen rundt kraftnettet har skapt et økt behov for avanserte strømkvalitetsmålinger. Delta på dette webseminaret og få bedre kunnskap om moderne smartnettmålinger og analyseteknikker.

Foredragsholdere:
Daniel Kaminsky, PhD – Director, Division of Virtual Instrumentation, Elcom
Roberto Piacentini – Sr. Manager, Strategic Business Development, Global Energy Segment, NI
Tim Appleton – Business Development Manager, Energy Sector, Intel

Last ned på engelsk


energy

 

 

 

 

 

 

 

Spar Megawatt med effektiv energistyring

Mer enn noen gang ønsker store kraftforbrukere tilgang til korrekte og meningsfylte data om sitt energiforbruk. Gjennom intelligent energistyring kan bunnlinjen hos bedriftene forbedres, med liten eller ingen reduksjon i den daglige drift – i motsetning til å måtte redusere antall ansatte, anlegg eller kapitalvarer. Lær hvordan de siste verktøyene for energistyring utnyttes til å identifisere overforbruk, slik at man kan spare energi, øke effektiviteten og spare penger.
Foredragsholdere:
Brett Burger – Sr. Product Marketing Manager, Embedded I/O, NI
Hugo Yza – Owner, Energyza